Teeja arhitekti
Info        Portfolio

Arhitektūras vizualizācija - biroju ēkas projekts, Platā iela 8, Ventspils

BIROJU ĒKA


Biroju ēka

Platā iela 8, Ventspils


Platība: 1 000 m2
Projekts: 2020. gads

Autori:
Diānas Zalānes projektu birojs | Diāna Zalāne | www.zalane.lv
Teeja arhitekti | Viktorija Verenkova, Ansis Paeglītis
Vizualizācijas:
Viktorija Verenkova

Biroju ēkas 3D vizualizācija
Biroju ēkas 3D vizualizācija
Biroju ēkas teritorijas shematisks rasējums
Biroju ēkas fasādes rasējums